ساخت و تولید2019-07-18T11:33:24+04:30

ساخت و تولید گروه صنعتی آسایش

گروه صنعتی آسایش ارائه دهنده خدمات فنی ومهندسی  (برش لیزر، پانچ CNC،خم برک CNC، جوشکاری و مونتاژ و… )