منبع دوجداره2019-06-02T09:42:25+04:30

منبع دوجداره

مخازن دو جداره از جمله آبگرمکن های غیر مستقیم هستند که وظیفه تامین آب گرم مصرفی ساختمان را بر عهده دارند.این آبگرمکن که در اغلب ساختمان های گرمایش مرکزی مورد استفاده قرار میگیرد، از دو استوانه تودرتو تشکیل شده است به طوریکه آب داغ یا بخار تهیه شده در دیگ به جدار خارجی مخزن ارسال شده و آب موجود در استوانه داخلی راگرم میکند.

گروه صنعتی آسایش با انجام طراحی خاص روی جداره خارجی این مخزن میزان انتقال حرارت را به مقدار قابل توجهی افزایش داده و لذا به بازده ای بیشتر از حالت معمول دست یافته است.

از ویژگی های منبع دوجداره گروه صنعتی آسایش میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

  • افزایش راندمان
  • کاهش مصرف انرژی
  • افزایش ضریب انتقال حرارت
  • طراحی جداره خارجی مخصوص
Air conditioning asayesh